Viktiga åtgärder då olika tabletter tillverkas i samma tablettmaskin

När det gäller verkstäder kan man använda samma maskin flera gånger. Men när man tillverkar tabletter är det annorlunda.

Om tabletterna blandas ihop från tidigare batch blir det katastrof. Om du ska använda en tablettmaskin måste du hålla styr på ingredienserna.

Viktigt att tänka på då man tillverkar tabletter

Tillverka bara tabletter där det är säkert. Om du ska göra någonting större kan du behöva organisera arbetet.

Kanske är det någonting du behöver som fattas? Din tablettmaskin får inte innehåller några rester. Hygienen är a och o här.

Hantera endast ett material i taget. Att jobba metodiskt minskar riskerna. Producera inte mer än vad du behöver. Då minskar risken för att tabletterna blandas ihop.

Maskiner och utrustning tvättas efter användning och före användning, även om det inte behövs. Det är viktigt att du följer GMP, tillverkningsseden. Det hindrar att misstag begås även om det kan kännas onödigt för den som gör det. Du kan journalföra det också.

Dessa kläder behöver du under produktionen

Innan du börjar tillverka tabletter måste du se till att verktygen är rena. Även människor kan ses som verktyg. Det är viktigt att du är korrekt klädd.

Linne är ett bra material som inte fäller och som är lätt att hålla rent. Även de som jobbar vid tablettmaskinEN ska vara rätt klädd. Kroppsdelar bör täckas av arbetskläderna. Dessutom så ska man införa en rutin där händer hela tiden tvättas. Då landar inga virus i medicinen.

Efter passet kan man bara slänga in kläderna i tvätten. Om du ska producera fler tabletter kan du byta kläder. När du inte har tillgång till tvättmaskin. Vissa tvättmedel blir kvar på kläderna.

Du måste också skydda din övriga personal. Handskarna måste vara av bra kvalitet. På så vis hålls tabletterna skyddade.

Se också över dina skor. tablettpress
Du behöver ju bra stöd när du står vid tablettmaskinEN. Välj rätt skor som ger dig bra skydd och support.

Att jobba med droger

dragering

Viss medicin kan reagera med andra produkter. Om det är så att man gör tabletter med antibiotika, cytotoxic, beta laktum eller hormoner så är det tal om levande mikroorganismer. Då är skyddet extra viktigt.