Mikrokristallinsk cellulosa ger tabletter av hög kavlitet

Medicinska tabletter har hårda kvalitetskrav. Innehållet måste också vara säkert och funktionellt. När man tillverkar måste man använda klibbmedel. Klibbmedel i tabletter binder samman tabletten. Man gör oftast tabletter av mikrokristallinsk cellulosa.

tabletter

Mikrokristallinsk cellulosa är inte farligt

Cellulosa finns i plantornas fibrer. Den löses inte upp. Det kan tillskrivas den intramolekylära strukturen. Om man vill kan man ändra cellulosa med hydrolys. Det bildas mikrokristallinsk cellulosa av.

mikrokristallinsk cellulosa är mycket användbar då man gör tabletter med press eller slag. De finns dem som menar att 20 % dosering är lagom men faktum är att det inte finns någon övre gräns. Det fina med det hela är att cellulosa fungerar som bindande och som diskintegrerande agent. Det gör att tabletten kan lösas.

Rätt handlag är viktigt

Du måste hantera klibbmedel i tabletter på rätt sätt. De får inte bli fuktiga. om man köper mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seDe kommer i en fukttät förpackning. Tabletterna går sönder om de blir fuktiga. Det är viktigt att använda klibbmedlet på rätt sätt men också att skydda det då tabletten är klar.

Dessa förpackningar håller

Tabletterna måste vara fräscha för patientens skull. Det måste vara enkelt för alla att få fram medicinen. Man kan köpa moderna förpackningar som är anpassade för dagens krav.

När det handlar om mediciner med mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter så måste de förpackas så att fukt inte kan ta sig in. Du kan lyckas på flera sätt. Vissa mediciner levereras i form av burkar. Då gäller det att den håller ihop då den hela tiden rör på sig i utrymmet när burken flyttas.

Få tabletter kan stå emot allt. Detta oberoende av kvalitet. Om man slår på tabletterna kan de gå sönder. Men normal hantering ska inte vara något problem. Tabletten måste hålla trots att den åker i golvet. Andra tillverkare har dyrare utrustning till sitt förfogande.

Tabletter i förpackning för en vecka

Det finns tabletter som hanteras lite mer än andra. mikrokristallin
Om du har portionstabletter så kan de inte tas från kartan. Istället läggs de i fack.

Då kan mikrokristallinsk cellulosa vara bra att använda. Tabletten förstörs inte av den fuktighet som finns naturligt i händer och den håller formen från första hantering till användning.