Förebygg ID-kapning

Att falla offer för bedragare är självklart en mardröm för den som drabbas. Idag kan man inte vara helt trygg med tanke på de näst intill oändliga möjligheter det finns för en bedragare att stjäla en identitet. Det är oerhört förfärande men ett faktum som man bör beakta med väldigt stort allvar. Men för att känna sig i alla fall någorlunda trygg så är en ökad medvetenhet kring problemet en bra förutsättning eftersom man då får större inblick i vad som bör åtgärdas för att motverka en ID-kapning.

ID-kapning handlar i första hand om att bedragren kommer över känslig upplysning om sitt offer. Det kan vara upplysning som kan utnyttjas till att komma åt offrets bankkonton och det kan t.o.m. gå så långt att bedragaren tecknar lån i offrets namn. Den som inte har en god försäkring mot ID-kapning kan på så sätt bli skuldsatt för all framtid. Tanken är som sagt skrämmande.

En bedragare kan göra en hel del innan den blir påkommen, och med förhållandevis snäv upplysning är det tillräckligt för att förorsaka kaos i offrets liv. Att bedragarna köper dyra varor i offrets namn eller tar SMS-lån är något som de genomför på ett oerhört lätt vis.

Det gäller att vara ytterst noga med hanteringen av sina egna personliga känsliga uppgifter. En riktig rutinerad bedragare har inga problem med att vittja brevlådor och på så sätt komma över känslig information. Men det är även typiskt att ID-kapning sker på internet eftersom omfattande del av vår känsliga information lagras där på olika sätt.

Det är följaktligen absolut nödvändigt att ha oerhört starka lösenord. De bör helst innefatta både små och stora bokstäver samt siffror och diverse tecken. Det får inte vara för kort heller. Det är självklart också betydelsefullt att tänka på att ha så många annorlunda lösenord som möjligt för olika inloggningar. Det försvårar markant för en möjlig bedragare. Tänk om man å andra sidan hade ett och samma lösenord för alla inloggningar. Det kan vem som helst räkna ut att det skulle innebära förödande konsekvenser.

Det är inte endast privatpersoner som drabbas av ID-kapning utan dessutom företag. När företagen drabbas så brukar bedrägerierna uppgå till en enorm omfattning. Det är inte sällsynt att det kan röra sig om miljonbelopp. Bedragarna tecknar oftast olika kreditkort i företagens namn och köper varor som säljs vidare. Pengarna går självklart omedelbart ner i bedragarens ficka.

Det är svårt att redovisa kortfattat för alla typer av förfaringssätt för ID-kapning, och vilka möjliga konsekvenser det kan bli. Den definitivt vanligaste konsekvensen är dock att det försvinner pengar.

Den som vill känna till mer och önskar ha konkreta råd på vad man bör tänka på för att skydda sig bättre måste läsa boken ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” författad av Gert Strand. Det är en bok som ger detaljerade upplysningar samt konkreta tips på hur man bäst skyddar sig. Det är en oerhört meningsfull bok som alla borde läsa. Det bästa av allt är att den finns tillgänglig kostnadsfritt som e-bok genom landets samtliga bibliotek.