Undvik påväxt på huset

Påväxt, eller mikrobiell påväxt som det också kan heta, är en samlingsterm för både mögel och bakterietillväxt i ett utrymme. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken form det rör sig om en bra idé att försöka få undan det innan det ställer till med större problem.

En mikrob är en levande organism som man inte kan skåda med hjälp av blotta ögat. Vad som räknas hit är emellanåt diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, vissa mögelsvampar, växter samt djur. Det är således en väldigt bred grupp organismer, där en del kan verka hälsovådligt, andra inte alls och en del beter sig som opportunister – de är enbart hälsofarliga när tillfälle ges, men annars antagligen rent nödvändiga för vår överlevnad, så som vissa bakterier i tarmens normalflora.

Vanligtvis när man pratar om mikrobiell påväxt menar man oftast mögel och man nämner det gärna samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden eller i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man ska sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel ger ifrån sig sporer och somliga arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan verka irriterande framför allt gällande luftvägarna. Man har mer och mer börjat kombinera fysiska symptom med att man bor, eller uppehåller sig mycket i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar samt utmattning.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt trivs där det finns fukt. Ett första moment är således att se över ventilation, men även omgivande dränering om problemet bildas i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp. Klicka här för mer info

Mögel i badrum yttrar sig vanligtvis som svarta små prickar i kakelfogarna. Normalt kan inte mögel växa över rent kakel, men vanligtvis samlas det i fogarna mindre hudrester, tvålrester och övrigt gott för möglet att festa på. Har man påväxt i sitt badrum är en idé, bortsett från att se över ventilationen, att tvätta noga med diskmedel och avsluta med hjälp av ättika alternativt vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, bör man inte använda ämnen lösta i vatten eftersom det oftast leder till att möglet istället för att försvinna får en extra kick och växer till sig ännu mer, på grund av den tillsatta fukten! Man ska aldrig använda klorin, varken på släta alternativt porösa ytor eftersom det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och därtill har oerhört låg effekt, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan även bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med assistans av en särskild maskin hettar upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan tränga in i skrymslen och vrår och där ha verkan på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls vanligtvis av diverse firmor som sysslar med mögelsanering. Man ska inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått bort möglet är det angeläget att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet därför att undvika att man ånyo får påväxt i sitt hus. Samt att lägga på ett lager Fulstopp eller Tvärstopp, som skyddar framåt i tiden.