Sanering – ett effektivt sätt att bli av med mögel

Att sanera mögel kan innebära allt från att göra rent en yta av kakel med Fulstopp till att praktiskt taget riva ut en fullständig inredning, byta ut takstolar samt gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens omfattning är hur djupt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en rejäl mängd svampceller som skapar en tråd vilka kallas hyf. Många sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan utöka invasivt och etablerar sig bra i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel uppskattar att växa där det finns fukt, så vanligtvis har man inte endast besvär med mögelangrepp utan också med fuktskador när man börjar analysera om det är dags för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord och smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog alla någon varit med om att finna, övertäckt med ett ludet skikt mögel – det är det lätt att kasta, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med dålig lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man skildra den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det vanligtvis redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det komplicerat att uppfatta små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att undersöka exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en god idé om man anar att det finns mögel och inte är förvissad på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte gro över rent kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som finns i samtliga badrum. Man behöver inte mycket material för att motarbeta möglet på sådana ytor – typiskt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger därför att inte få åter möglet på ett tag.

Kom ihåg att det alltid finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå alla fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en apparat som värmer upp mögeldödande medel varefter det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som håller på med detta. Länk till mer information

I riktigt svårt angripna hus finns ingenting att göra än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande och kostsamt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo eller vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man helt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.