Bearbeta ditt golv med Nuretanolja

För både in – och utvändig målning är Nuretanolja lämplig. Det är till exempel bra att nyttja oljan på underlag som är dåligt bundet eller så kan det användas som halvoljning innan ytterligare målning.

Emellanåt talar man om dammbindning av golv. Men vad innebär det egentligen och kan Nuretanolja vara till användning? Dammbindning utförs i huvudsak på betonggolv och inte sällan behandlas golv i exempelvis garaget eller i källaren. Och Nuretanolja funkar alldeles utmärkt för uppgiften.

Kort och gott så handlar dammbindning om att binda damm eller hämma golv från att ge ifrån sig damm. Det kan finnas skilda anledningar till dammbindning men den främsta anledningen är att helt enkelt minska damm för att överlag få fräscha golv och utrymmen. Ett övrigt skäl som hänger ihop med dammreducering är att underlätta för allergiker.

Att dammbinda golven är extra betydelsefullt i mer offentliga utrymmen som till exempel i skolor där det kan finnas elever med allergi.

På marknaden finns det massor av skilda produkter som är avsedda för dammbindning av betong. Och en produkt som verkligen rekommenderas starkt är just Murtex Nuretanolja som har en god alkalibeständighet och dessutom en mycket bra penetrationsförmåga på betongytor. Uretanalkyd är det medel i Nuretanoljan som binder.

En bra olja för dammbindning måste ha god beständighet och präglas av bra reptålighet och inte få golvet att gulna med tiden.

Ytan som behandlas bör vara ren samt fri från damm. Tänk på att ta bort eventuell betonghud före behandling sker. Nuretanoljan måste förtunnas 1:1 med lacknafta före dammbindningen ska genomföras.

Bortsett från att Nuretanoljan är enastående för att binda damm så bidrar även oljan med en blänkande och skinande yta. Färgen ska bli grå och glänsande när tillräckligt många lager lagts. Det rekommenderas att första varvet läggs tillsammans med blandningen av lacknafta. Andra varvet ska helst läggas med 100 % olja. Stundvis kan det vara idé att lägga ytterligare lager, men det måste bedömas i varje enskilt fall.

Den som använder sig av Nuretanolja bör jobba i utrymmen som är ventilerade. Skulle ventilationen vara bristfällig så är det ändå möjligt att arbeta i utrymmet men då måste skyddsutrustning i form av andningsskydd tillämpas. Burkar av Nuretanolja måste förslutas väl. Och före rengöring måste färg från verktygen avlägsnas. Omedelbart efter målning ska använda verktyg rengöras.

Miljön är naturligtvis viktigt att tänka på. Tvättvätska eller flytande färgrester får inte hällas ut i avloppet utan måste inlämnas till närmaste miljöstation. Tomma emballage ska lämnas till återvinningen.

Det är inte alldeles enkelt att uppskatta hur mycket Nuretanolja som kan tänkas gå åt. Det är alltid beroende på underlag. Men oftast går det åt ungefär 8-10 m²/liter. Mer information här

Ett bra råd för bästa resultat är att låta alldeles nya golv få vara ifred några månader före behandling. Det beror på att de bör ges chans att andas ut ordentligt. Vad gäller äldre golv så bör de helst slipas alternativt syras före de behandlas. Om golven inte skulle slipas eller syras så finns det en stor risk att golvet inte tar upp oljan på ett tillräckligt effektivt sätt.