Besvärligt när mossa växer på tak samt takpannor

Mossa på tak och på takpannor är något som till en begynnelse kan förefalla harmlöst, men som kan utvecklas till ett besvär som medför stora omkostnader för att åtgärdas samt renovera. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som trivs där det är mycket fukt och helst i skugga. Då och då kan man ha svårt att märka av skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar med tanke på att de kan te sig snarlika till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer väsentligt – lavar växer helst inte där det är fuktigt och skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker också om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket medför otaliga hustak till trevliga platser för mossa. I synnerhet om hustaket skuggas under större delar av dagen. Det är alltså vanligare med mossa på den del av taket som är belägen i norrläge än med mossa på söderliggande tak. Mer information: På den här sajten

Det är betydelsefullt att inte låta mossan få något fäste i takpannorna eftersom de växer in under takpannorna och då vintern kommer med köld och frost förorsakar mossan att fukten blir kvar och fryser vilket innebär att tegelpannorna kan gå sönder. Det i sin tur leder till ett tak som läcker vilket kan medföra fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns en del olika knep för att hålla mossan borta. Ett klassiskt sådant är att fästa en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket och låta den ränna på taknocken. När regnet faller kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn gör så att miljön blir otrevlig för mossan att växa.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det behövs surt nedfall för att erhålla den önskade effekten och numera är inte regnet lika surt som förr – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla metod att få taket mossfritt overksam.

Det är angeläget att undersöka varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd kring huset? Kan man avvara något av dem, eller en del grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt tak, men det kommer inte avlägsna mossan som redan finns där.

För att bli kvitt med redan existerande mossa på takpannorna finns det egentligen bara en sak man kan göra, nämligen att ta sig upp på taket och för hand avverka mossan. Detta utför man lämpligen en torr och solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är dessutom mycket lättare att sopa bort vissen mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan dessutom testa att nyttja järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd form som mossa gti, men risken är rejäl att takpannorna missfärgas. Man kan också rengöra taket med högtryckstvätt, men det är även aningen vanskligt då det kan medföra fuktskador innanför pannorna ifall man inte riktigt vet hur man bör göra.

Således ska man tänka på hur man kan förhindra att mossan får fäste på ens tak i första hand. För att bli kvitt med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.